תפיסת מציאות – חיוביות ושליליות

חיוביות ושליליות לכל סיטואציה היא גם כן תפיסה, דעה.
דעתי שזה לטובתי, דעתי שזה לרעתי, מאין ההנחות הללו אם לא מהעבר או ממה שאני יודע בתפיסה האינדיבידואלית שלי.
בואו נאמין שכל דבר שקורה הוא חלק מהדרך שלנו אחרת הוא לא היה קורה. לא כטוב או רע. זאת המציאות.

לתגובה

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד